Vaste Baan Den Haag 2019

Natuurlijk had ik de module-baan waar ik mee bezig was, maar aangezien ik eind 2018 in Luxemburg in het ziekenhuis belande, en later in Nederland bleek dat ik Epilepsie heb, en door meerdere insulten geen auto mag rijden tot sowieso april 2020, en mijn stiefzoon ging samen wonen, was er dus een kamer vrij gekomen, en besloot ik de module-baan af te breken en een vaste baan te gaan bouwen.
Ook dit is weer een Nederlandse baan geworden. Inmiddels is de opstelling veranderd zoals ook op de foto's te zien is.
Zoals de planning nu is, komt er een groot kopstation met 10 perronsporen en wat opstelsporen. De 2 hoofdsporen gaan naar beneden naar het schaduwstation waar de treinen door een keerlus gaan en weer terug komen. Vanaf het station zijn er dan nog 3 sporen. 1 spoor leidt naar de treinsloperij achter het station. 1 spoor gaat naar het industriegebied, en de nog te realiseren woonwijk aan de andere kant van het spoor waar ook een klein enkelsporig buurtstation komt. Het andere spoor gaat met een brug het water over (bij de sluis) en gaat naar het terrein van de museumspoorlijn naast de haven.